Van puur informatief naar een combinatie van informeren en werven.

 

De tijd dat de schoolkeuze voor groep 8 leerlingen vanzelfsprekend is, ligt al een tijdje achter ons. Scholen moeten naast het goed informeren van leerlingen en ouders, ook hun best doen om nieuwe 1e klassers aan zich te binden. Dit vraagt om een visie op het vormgeven van de uitstraling van de school.

De directie van De Saad vroeg me hen hierbij te helpen.

De strategie

De Saad is al jaren een begrip in de regio. Ook het logo is bij velen bekend. Hoewel de directie van de school open stond voor aanpassing van het logo hebben we ervoor gekozen het logo alleen te voorzien van nieuwe frisse kleuren. Deze kleuren vormen de basis voor de nieuwe huisstijl van De Saad. Omdat de open dagen voor het nieuwe schooljaar niet meer lang op zich lieten wachten, zijn de nieuwe kleuren direct toegepast in het promotiemateriaal hiervoor.

De uitvoering – starten met het communicatieplan

Naast de nieuwe huisstijl vormt het op te zetten communicatieplan de basis voor verdere vormgeving van de uitstraling van de school. Tijdens het vormgeven van dit plan blijkt dat er 40 communicatie vormen toegepast worden. In overleg komen we tot een korte lijst met communicatie vormen die met voorrang een nieuwe vormgeving zullen krijgen.

Poster en flyer

Een poster voor een open dag moet concurreren met het promotiemateriaal van andere scholen. De boodschap moet dus snel duidelijk zijn en je moet direct kunnen zien dat de poster van De Saad is. Eenvoud en gebruik van het kleurenpalet vormen daarom het uitgangspunt.

Huisstijl

Bij het ontwerpen van de nieuwe huisstlijl is ervoor gekozen de groene kleur uit het logo een belangrijke functie te geven. Hierdoor valt het materiaal op en de ontvanger van de envelop ziet meteen dat het post van De Saad betreft.

PowerPoint template

Zowel in de les als tijdens voorlichting aan leerlingen van lagere scholen wordt nu gebruik gemaakt van presentaties in de huisstijl van De Saad. Hierdoor ontstaat uniformiteit in alle communicatiekanalen en is De Saad nog beter herkenbaar.

Schoolgids

De Saad geeft een digitale schoolgids uit. De versie van het komende schooljaar is aangepast zodat het voldoet aan de nieuwe huisstijl. Als lezer kun je gemakkelijk navigeren tussen de hoofdstukken en zijn email adressen direct te gebruiken.

De lettergrootte is geoptimaliseerd voor weergave op schermen, waardoor de tekst prettig leesbaar is.

Website

De oude website was vooral bedoeld voor leerlingen, ouders en docenten. Leerlingen van groep 8 konden slecht vinden waarom De Saad een juiste keuze voor hen is. Daarnaast was de techniek verouderd, waardoor de website slecht op mobiel en tablet te lezen was.

Het doel van de nieuwe website is het informeren van leerlingen, ouders en docenten. Maar het informeren en enthousiast maken van groep 8 leerlingen is minstens zo belangrijk. Daarom is een apart gedeelte voor groep 8 leerlingen ontworpen. Hier kan men direct de unieke eigenschappen van De Saad bekijken en is relevante informatie voor ouders makkelijk te vinden.

Klik hier om de website van De Saad te openen.